...
 
 

Yayınlarımız

İVME EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRETMENLERİNİN her öğrenci grubu seviyesine uygun olarak hazırladıkları
ders materyallerinin yanı sıra, kurumlarımızda, her sene başında o sene için kullanılması uygun görülerek
İVME EĞİTİM KURUMLARI YAYIN KURULUNCA onaylanan hazırlık-destek kitapları, soru bankası
ve ders araç-gereç materyalleri olmak üzere yayınlar olarak andığımız bütün döküman ihtiyaçları
dış kaynaklardan kurumumuzca toplu olarak satın alınarak,
öğrencilerimizin faydalanması için kullanımlarına ücretsiz olarak sunulur.

Sene başında öğrencilerimize yıl içinde kullanacakları bu yayınlar kurumlarımız tarafından bizzat teslim edilir.
Yıl içerisinde yapılacak uygulama, sınav ve deneme sınavları için ise kurumun tüm branş öğretmenleri
tarafından ilgili branşa yönelik özgün sorular hazırlanarak öğrencilerimiz için oluşturulacak dökümanlarda
bu sorular kullanılır.