...

Yaşamkent Özel Lise

Yaşamkent Özel Lise Abdullah Yüksel İvme Anadolu Lisesi amacımız her öğrencinin potansiyeline derin bir inançla güven, yaratıcılık, dürüstlük ve akademik mükemmelliğe ilham veren işbirlikçi bir öğrenme topluluğu sağlamaktır. Sınıflarımız çeşitli bakış açıları ve bilinci geliştiren araştırmalarla doludur. Laboratuarlarımız işbirlikçi keşif için boşluklardır ve aşamalarımız ve aktivite alanlarımız tutku ve amaç ile yarattığımız ve rekabet ettiğimiz arenalardır. Misyonumuzun temeli, olağanüstü bir okulun sadece bir yüzünü temsil eder

Yaşamkent Özel Lise sürekli olarak öğretme, öğrenme ve değerlendirme etrafında ulusal diyaloğa girer; teknoloji; profesyonel büyüme ve gelişme; çeşitlilik ve eşitlik; ve ergen gelişimi üzerine odaklanırız. Yaşamkent Özel Lise topluluğumuzun bağlanması ve programların, alanların ve uygulamaların tasarlanması, hem öğrenciler hem de öğretmenler için bir araştırma, risk alma, işbirliği ve kişisel ve entelektüel gelişim ortamı yaratır.

Yaşamkent Özel Lise Öğretmen Kadrosu

Okulumuz eğitim kadrosu yıllardır üniversite sınavına hazırlıkta uzman ve deneyim kazanmış tecrübeli öğretmenlerden oluşur. Öğretmenlerimiz üniversite sınavında yapılan tüm güncellemerden anında haberi olur ve öğrencilere uyguladıkları eğitim planını bu değişikliklere göre güncellerler.

Yaşamkent Özel Lise öğretmenlerimiz her öğrencinin öğrenme sürelerinin farklı olduğunun bilincindedir. Okulumuz eğitim kadrosu her öğrenciyi bireysel olarak takip ederek her öğrencinin seviyesini belirler. Yapılan deneme sınavları, yazılılar sonucunda eksikleri belirlenen öğrencilerin eksik kaldıkları konular hakkında ek çalışma almaları sağlanır. Amacımız her öğrencinin öğrenebilmesini, kendi seviyesinin en üst noktasına çıkmasını sağlamaktır.

Yaşamkent Özel Lise Rehberlik Servisi

Okulumuzun rehberlik servisi sadece sorunları olan öğrencilerle ilgilenmez. Rehberlik servisimiz tüm öğrencilerin liderlik, işbirliği, sosyal ilişkiler gibi sahip olunması gereken duyuşsal özelliklerin gelişmesine katkı sağlayan etkinler düzenlerler.

Yaşamkent Özel Lise rehberlik servisimiz öğrencimilerimizi sınıf ortamında sürekli olarak takip eder. Üniversite sınavına hazırlık yapan Yaşamkent Özel Lise okulumuz öğrencilerimizin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerini yakından takip eder. Özel Abdullah Yüksel İvme Temel Lisesi, eğitim liderliği ve rehberlik servisinin takibi ile maksimum verim elde etmek için sistemli ders çalışma,
sınavlar sonrası analiz, bire bir takiple hedeflenen başarıya ulaşılır.
Başarı seviyesine göre sınıf değişikliği ile kurum içi rekabet sıcak tutulmaktadır. Motivasyonun sınav sisteminde önemli rol oynadığı bilinir ve öğrencilerimiz bu yönde yönlendirilir.

Öğrencilerimiz düzenli aralıklarla sınav olur ve bu sınavın sonucuna göre sınıflara ayrılırlar. Bu uygulama öğrencilerimiz arasında tatlı bir rekabet ortamı oluşturarak motivasyonlarının güçlenmesi sağlanır. Rehber öğretmenlerimiz öğrencilerin psikolojik ve akademik durumlarını sürekli takip eder.

Her Öğrencinin Öğrenme Süresi ve Yöntemi Farklıdır

Bütün öğrencilerimizin farklı bir birey olduğunun Yaşamkent Özel Lise olarak farkındayız. Eğitmen kadromuz ve rehberlik servisimiz öğrencilerin öğrenme yöntemlerindeki farklılıkları ortaya çıkarır. Bu farklılıkları öğrenme süreçlerine adapte ederek eğitimlerini tamamlarız.

Öğrenmenin tanımı bazı yaşantılar sonucunda davranışlarda meydana gelen kalıcı ve izli değişiklikler olarak yapılır. Öğrenme yöntemleri çok farklıdır. Yaparak yaşayarak öğrenme, görerek öğrenme, duyarak öğrenme vb. Her öğrencinin öğrenme yöntemi farklıdır. Öğrencinin öğrenme stilini bilmesi bilgiye daha hızlı ulaşmasını sağlar. Yaşamkent Özel Lise Öğrenme stili, bireylerin daha etkin ve verimli biçimde öğrenme yollarını ifade etmektedir. Öğrencinin öğrenme stilini bilmesi eğitimin daha nitelikli olmasını sağlayacaktır.

Öğrenciler her öğrenme yöntemini kullanır ancak bir tanesi her zaman daha baskın olarak kullanılır. Bazı öğrenciler deney yaparak yani yaparak yaşayarak öğrenirken bazı öğrenciler video izleyerek ya da sadece dinleyerek öğrenir. Yaşamkent Özel Lise güçlü akademik derslerin alt yapılarıyla hazırladığı, öğrencilerin sosyal ve bireysel gelişimlerini ön planda bulundurduğu rehberlik anlayışı ile birleştirerek öğrencilerin öğrenme stillerinde ki farklılaşmayı ortaya çıkartıyor ve öğrencinin eğitim sürecinde ki öğrenimini buna uygun planlıyoruz.

Okulumuz uyguladığı öğrenim planlarıyla çabuk öğrenen, öğrendikçe sorgulayan, sorguladıkça araştıran, araştırdıkça bilimsel verilere ulaşan bireyler yetiştiriyor. Bu yeteneklere sahip olan bireyler, akademik ve sosyal başarıya daha çabuk ulaşıyorlar.

Yaşamkent Özel Lise Üniversiteye Hazırlık Süreci

Okulumuz öncelikle öğrencileri tanıyarak eğitim öğretim sürecine başlar. Eğitimde en önemli süreç öğrenciyi tanımak ve onu gerçekten doğru hedefe yönlendirerek bu hedefe ulaşmasını sağlamaktır. Öğrenci kendini tanıyarak kendi yeteneklerini ve hedeflerini keşfetmeli ve kendine buna göre bir hedef belirlemelidir. Bu aşamada rehberlik servisi devreye girerek ailelerle iletişim halinde hareket eder. Yaşamkent Özel Lise Akıllı çalışma stratejileriyle öğrencilerimizin hedeflerine adım adım ilerlemelerini sağlamak, öğrenciyi başarıya ulaştırmak, eğitimin amaçlarından biri olmalıdır. Öğrenme stilini bilen öğrenci, nasıl ders çalışacağını, nasıl öğreneceğini bilen, keşfedici, sorumluluk sahibi bireyler olma yolunda ilk adımı atan bireyler olmaktadırlar.

Yaşamkent Özel Lise öğrencileri öncelikle öğrenme stillerini öğrenirler. Bu sayede üniversite sınavına hazırlık sürecinde başarılı ve verimli bir çalışma süreci geçirirler. Nasıl daha iyi öğrenebileceğini öğrenen öğrenci zorunlu olduğu için değil merak ettiği için, kendisi için öğrenmeye başlar. Okulumuz öğrencileri öğrenme yeteneğini keşfeder, sorgulamaya başlar, kendisini ve çevresindekileri daha iyi anlar, nasıl ve ne zaman çalışacağını kendisi ayarlayabilir, zamanını verimli kullanır, hangi ortamda nasıl ders çalışacağına karar verebilir.

YAŞAMKENT ÖZEL LİSE EĞİTİM KADROSU

Okulumuz eğitim kadrosu her öğrenciyi tanıyarak öğrenme stillerini anlamaya çalışır. Bu sayede öğretmenlerimiz öğrencilerini en iyi şekilde tanır, öğrenme yeteneklerinin farkına varır, merak duygusunu arttırmak için hangi yöntemleri kullanması gerektiğini bilir, öğrencinin kendini ve çevresini analiz etmesini sağlar, nasıl ve nerede ders çalışabileceğiyle ilgili ipuçları verir, zamanını etkili kullanabileceği stratejiler oluşturur. Bu sayede öğretmenlerimiz en iyi performansla öğrencileri üniversite sınavına hazırlar.

Yaşamkent Özel Lise okulumuzda gerçekleştirilen rehberlik uygulamalarıyla öğrencilerin kendisini keşfetmeyi bilen öğrencilerin sosyal ve bireysel gelişimleriyle birlikte yaşama hazır olmalarını sağlamaktır.

Okulumuz deneyimli ve profesyonel kadromuzla hazırlanan rehberlik programımız, tüm öğrencilerimize ve ailelerine yöneliktir. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servislerimiz öğrenci, veli ve öğretmenlerimize uzman destek sunarak akademik, sosyal, bireysel, zihinsel ve duygusal süreçlerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini sağlamaktır.