...

Ümitköy En İyi Okul

Çocuğunuz için anaokulundan itibaren en iyi okulu seçmek istersiniz. Lise dönemi geldiğinde aynı titizliği göstermek isterseniz çünkü çocuğunuzun tüm hayatını etkileyebilecek üniversite sınavında başarılı olması, geleceğinin emin ellerde olmasını istersiniz. Ümitköy En İyi Okul İvme Eğitim Kurumları olarak en kaliteli hizmeti sunmaktan gurur duymaktır.

Ümitköy En İyi Okul'larından biri olan İvme Eğitim Kurumları, eğitim alanına yeni bir hız kazandırmak için yola çıktı. Deneyimli ve yeni müfredata hakim kadrosu ile güncel sınav sistemini takip ederek öğrencileri en son gelişmelere göre yönlendirmektedir.

İvme Eğitim Kurumları uzun süredir eğitimde mükemmelliğin simgesi olmuştur. Başarı cesaret ister sloganıyla yola çıkan kurumumuzun misyonu öğrencilerin özel akademik yeteneklerini geliştirecek bir ortam sağlayarak bu bağlılığı sürdürmek ve geliştirmektir. Ümitköy En İyi Okul İvme Eğitim Kurumları'nın eğitim mirası, bilim, matematik ve teknoloji geleneğine köklü bir şekilde kök salmıştır. Bu bizim eğitimsel başarımızın temeli olmuştur ve eğitim programımızın köşe taşı olmaya devam etmektedir. Bu bağlamda, bu kurumun amacı, her bir çocuk için bir öğrenci olarak sahip olduğu maksimum potansiyele ulaşmak için gerekli olan entelektüel, ahlaki ve insancıl değerleri aşılamaktır.

Ümitköy En İyi Okul İvme Eğitim Kurumları'nda öğrencilerimiz henüz hayal etmedikleri bir gelecek için hazırlanıyorlar. Okulumuz meraklı, katılımcı öğrencilere; keşfetmeye, öğrenmeye ve büyümeye hevesli, iyi bir eğitimin onlara neler katabileceğinin bilincinde olan bireyle yetiştirmeye odaklanan bir yerdir.

Ümitköy En İyi Okul Üniversiteye Hazırlık

Sadece üniversite seçiminde değil, gelecekte yapacakları tüm seçimlerde doğru seçimleri yapabilecek kapasitede öğrenciler yetiştiriyoruz. Hayatlarında kendileri ve ülkeleri için en iyi kararları alabilecek nesilleri yetiştirmek için kendine güvenen ve lider özelliklerini ön plana çıkarabilecek etkinliklerde bulunmalarını sağlıyoruz.

Öğrencilerimiz sadece test çözen değil okuduğunu anlayan ve yeni üniversite sınav sistemine göre okuduğunu yorumlayabilen bireyler olarak eğitimlerini tamamlamaktalar.

Günümüzde öğrencilerin sadece üniversite sınavını kazanması yeterli değil bu bir gerçek ki öğrencilerin üniversiteyi bitirdikten sonra hayatlarını rahatlıkla geçirebilecekleri birer meslek sahibi olmaları gerekiyor. İyi bir meslek sahibi olmaları için ülkemizde iyi bir üniversiteyi kazanmanın yanı sıra kendini geliştiren birer birey olmalılar ki büyük işletmelerde veya yüksek devlet kurumlarında iş bularak ülkeleri ve rahat bir yaşam sürmeleri için çalışabilsinler.

Ümitköy'de bulunan en iyi okullardan biri olarak kurumumuz laik ve çağdaş eğitimden yanadır. Öğrencilerimizi de bu doğrultuda kendini geliştiren, güncel konuları ve olayları takip eden, iletişim kurabilen bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Ümitköy En İyi Okul İvme Eğitim Kurumları olarak hayatın  olumlu ve olumsuz gelişmelerine hazırlıklı olabilen, zamanını, yetenek ve bilgisini kullanarak yaşamda sağlam adımlar atabilecek özgüven ve davranış özelliklerine sahip bireyler yetiştirmek. Ümitköy En İyi Okul hayatta tatmin olmanın belirli bir formülü olmadığını, her bireyin kendine uygun olacak ve severek yapacağı şeyleri farketmesini ve bu doğrultuda yetkinliklerini geliştirmesini sağlamak.

Ankara Ümitköy En İyi Okul Hedeflerimiz

Ümitköy'de bulunan eğitim kurumumuz profesyonel ve deneyimli bir eğitim kadrosuna sahiptir. Müfredat ve eğitim konusunda Milli Eğitim Temel ilkelerine göre hareket edilip, öğrencilerimize faydalı olabilecek ölçme ve değerlendirme ekibimizle en iyi öğrenme ortamları oluşturulmaktadır.

Unutmayın her öğrenci başarılı olabilir. Yeter ki her öğrencinin öğrenebileceği, öğrenmekten zevk alabileceği öğrenme ortamı oluşturulabilsin. İşte biz öğrencilerimizi üniversite sınavına hazırlarken onlara öncelikle başardıklarını, yapabildiklerini gösteren, ortaya çıkaran ortamlar oluştururuz. Bu sayede öğrenci yapabileceğini görür ve çalışmaktan, öğrenmekten, araştırmaktan zevk alır. Onlara yapamadıklarını değil yapabildiklerini fark ettiririz. Bunu fark eden öğrenci doğal olarak kendine güvenmeye ve zayıf olduğu alanlara ilgi duymaya başlar.

Ümitköy En İyi Okul İvme Eğitim Kurumları kadromuz aktif eğitim anlayışı ile öğrenme süreçlerinde yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlar ortaya koyan, akademik eğitimin yanında öğrencilerin bireysel, sosyal ve organizasyon becerilerini geliştirmeye yönelik faaliyetler ve öğrenim ortamları da hazırlanmaktadır.

Seçkin Ümitköy En İyi Okul eğitim kadromuz, gerçekleştirdiği özgün eğitim-öğretim çalışmalarını sınıf içinde kullandığı tüm materyalleri, eğitim-öğretim tekniklerini ve değerlendirme yöntemlerini misyonumuza ve eğitim felsefemize uygun olarak planlamakta ve öğrencilerimizi bir üst kademeye hazırlamaktadır.

SOSYAL VE AKADEMİK BAŞARI SAĞLARIZ

Okulumuzda sadece sınava hazırlık için sürekli test çözen bireyler değil aynı zamanda sporun, dostluğun, iletişimin, sosyalleşmenin de önemini kavramalarını sağlayacak etkinlikler de bulunuruz. Öğrencilerimizin mutlu ve huzurlu bir eğitim ortamında strese girmeden üniversiteye hazırlık aşamasını tamamlamaları için rehberlik servisimiz velilerle her zaman iletişim halindedir.

"Neden Ümitköy En İyi Okul olarak bizi seçmelisiniz?" Çünkü akademik başarıya odaklanırken aynı zamanda kendine güvenen ve rahatlıkla sosyalleşebilen, ikisinin arasındaki dengeyi kurabilen öğrenciler yetiştiririz. Eğitim kurumumuzda öğrencilerin kazandıkları sosyal beceriler ile diğer insanlara iyi bir model olabilirler.

Çocuklarımız sadece test çözen veya akademik başarıya odaklanan bireyler olmamalı sanata ve ders dışı aktivitelere de odaklanmalıdır. Çocuklarımız sanatsal bilgi ve beceri ile donatılmalı, yetenekleri geliştirilmelidir.

Okulumuzda gerçekleştirdiğimiz kulüp çalışmaları ve sosyal sorumluluk projeleri ile sivil toplum kuruluşlarında çalışmaya yatkın, yaşadığı toplum ve evrenin sorunlarına duyarlı olmalıdır.

Ümitköy En İyi Okul İvme Eğitim Kurumları'ndan mezun olan öğrenciler, tüm akademik başarılardan önce kendilerine liderlik etmeyi öğrenmektedir. Öğrencilerimiz bilimde, sanatta, sporda, teknolojide söz sahibi olabilecek potansiyel birer değer olmaktadır.

 Ümitköy En İyi Okul İvme Eğitim Kurumları'nda öğrencilerimiz öğrenmenin zevkini ve keyfini yaşarlar. Heyecanla araştırır ve merak duygularının, yaratıcılıklarının farkına varırlar ve en önemlisinin kendisi gibi olmanın ve farklı düşünebilmenin olduğunu kavrarlar. Öğrencilerimiz özgüvenlerini kaybetmeden tam tersine özgüven kazanarak eğitimlerini en iyi şekilde sürdürürler.

 Ümitköy En İyi Okul İvme Eğitim Kurumları demokratik, yaratıcı kişilik eğitimini esas almaktadır.

ÜMİTKÖY EN İYİ OKUL İVME EĞİTİM KURUMLARI

Her çocuğun farklı bir birey olduğunun ve her çocuğun farklı şekillerde öğrendiğinin farkındayız. Yaptığımız farklı çalışmalarla öğrencilerimizin eksik ve güçlü yönlerini belirleyerek sorumluluk sahibi, problemleri çözebilen, çözüm odaklı, girişimci ve kendine güvenen bireyler olmalarını sağlıyoruz.

Eğitimin sadece ödev vermek veya test çözdürmekten ibaret olmadığının da farkındayız. Kurumumuzda eğitim gören tüm öğrencilerin farklı ilgi alanlarının olduğunu göz önünde bulundurarak etkinlikler ve çalışmalar düzenliyoruz. Ümitköy En İyi Okul'da öğrencinin şimdi ve gelecekte karşılaşabilecekleri sorunlarla başa çıkabilme, gerektiğinde yardım isteme erdemini gösterecek altyapıya sahip bireyler olmaları için çeşitli etkinlikler ve çalışmalar düzenlemekteyiz.

Ümitköy En İyi Okul Seçimi Yapmadan Önce Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Çocuğunuzun geleceği için önemli bir karar vermek üzeresiniz. Çocuğunuz bulunduğu okulda hem mutlu olmalı hem de öğrenmeyi severek, merak ederek öğrenmeli. Ümitköy'de kaliteli eğitim kurumları arasından seçim yaparken bazı önemli noktalara dikkat edebilirsiniz.

Öğretmenler

Okulu bir arabaya benzetirsek öğretmenler bu arabanın motoru görevini görürler. Son model lüks bir araba düşünün, dışarıdan harika görünüyor ancak bu arabanın motoru yoksa veya iyi değilse araba gitmeyecektir. Bir okul için de öğretmenler temeldir. Diğer tüm faaliyetler ekstradır, lükstür.

Bir öğretmen çocuğa dersi sevdirebilir veya tam tersine dersten uzaklaşmasına neden olabilir. İyi bir öğretmen çocuğun öğrenmeye olan tutkusunu tutuşturmak için kıvılcım görevi görmelidir.

Okul araştırması yaparken faaliyetlerden veya birçok konudan önce okulun öğretmen kadrosu hakkında bilgi almanız en doğrudu olacaktır.

Ümitköy En İyi Okul İvme Eğitim kadrosu öğrencilerimizi öğrenmeye teşvik eden, derslerini sevdiren, bilinçli ve deneyimli öğretmenlerden oluştmaktadır.

Ümitköy Eğitim Kurumumuz Sınıf Mevcutları

Eğitimsel araştırmalar, küçük gruplarda çalışmanın, öğrenciler ve öğretmenler arasındaki daha yakın ilişkileri teşvik ettiğini ve ayrıca daha küçük bir öğrenci-öğretmen oranının üniversitede daha büyük başarıları sağladığını göstermiştir.

Okul kurucusu Abdullah YÜKSEL 35 senedir eğitim sektöründe hizmet vermektedir.

İvme Eğitim Kurumları öğrenme ortamına aktif katılımla, öğrenmeyi içselleştirmiş ve öğrenmeye her zaman ihtiyaç duyan bireylerin yetişmesine katkı sağlayan bir eğitim kadrosuyla  Ümitköy En İyi Okul olarak dışa doğru yelken açtık. Her bireyin ve velinin bir parçası olmak istediği, öğrenci yaşantılarını ön plana çıkararak geçmişten geleceğe bir köprü kuran İvme Eğitim Kurumları Ailesi, örnek niteliklere sahip ve kendini yenileyen bir okul markasıdır.

Ümitköy En İyi Okul İvme Eğitim Kurumları uluslararası bakış açısına sahip, bireylere güç ve ilham veren bir eğitim ağıyla aklı ve bilimi rehber edinen çağdaş bir eğitim modeliyle, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, farkındalık düzeyi yüksek, çevreye ve topluma duyarlı, hoşgörülü, yaptığı hizmetlerle insanlığa ve vatanına katkı sağlayacak özgüvenli gençler yetiştirmektir.”