...

Ümitköy En Başarılı Lise

Ümitköy En Başarılı Lise 'lerinden biri olan Özel Abdullah YÜKSEL İvme Anadolu Lisesi kurucusu Abdullah YÜKSEL 35 yılını eğitime adamış öğretmenlik mesleğinin ve Türkiye'nin eğitim ve sınav sistemini en iyi şekilde tanıyan deneyimli bir eğitimcidir.

Ümitköy En Başarılı Lise İvme Eğitim Kurumları olarak bizim hedefimiz öğrencilerimizi istedikleri üniversiteleri ve bölümleri kazanabilecek seviyeye getirirken aynı zamanda gelişmiş birey ve gelişmiş bir toplum meydana getirmektir. Yıllardır eğitimde başarılı birçok öğrenci yetiştirmenin yanı bu  hedeflere varmak için en iyi eğitim kurumlarının arasında yerimizi almış olmaktan gururluyuz.

Kurumsal hedefimiz Ümitköy En Başarılı Lise olarak sadece üniversite sınavlarını kazanmaları değil aynı zamanda öğrencilerimizin kendini gerçekleştirme, özgür düşünme, fikir üretme ve karar verme yeteneklerini geliştirmektir.

Ümitköy Üniversiteye Hazırlık

Öğrencilerimizi üniversite sınavına hazırlarken her öğrencinin öğrenme süresinin ve şeklinin farklı olduğunu göz önünde bulundururuz. Rehberlik servisimiz her öğrencinin performansını takip eder ve eksiği olan öğrencilerimiz belirlenerek eksik oldukları konularda eksikliklerinin giderilmesi üzere branş öğretmenlerimize yönlendirilirler. Her seviyedeki öğrencinin üniversite sınavında ulaşabilecekleri en iyi sonuçlara ulaşmaları için çalışıyoruz.

Çocukların özgüvenlerini kırabilecek davranışlardan uzak durarak onlarda yapamam düşüncesini değil aksine yapabilirim düşüncesini oluşturmayı amaçlıyoruz. Ümitköy lisemiz bu amaçlar doğrultusunda azim ve gayretle; ülkesini ve milletini seven, kalkınma arzusu ve sorumluluk bilincine sahip gençler yetiştirmeye devam edecektir. Ümitköy En Başarılı Lise'lerden biri olarak hedefimiz çocuklara üniversiteyi kazandırmak değil, mezun olduklarında mutlu olabilecekleri bölümleri kazanabilmelerini sağlamaktır.

Ümitköy En Başarılı Lise okulumuz, öğrencilerimize hayal ettikleri üniversitelere yerleşene dek, akademik eğitim ve kişiye özgü rehberlik hizmetleri ile yol gösterici bir sistem benimsemiştir. Ulusuna bağlı, üretken ve her şeyden önemlisi “mutlu ve başarılı” bireyler yetiştirmek tek amacımızdır.

Üniversiteye Hazırlık Eğitim Programı

Hedefimizin her öğrencinin üniversitede istedikleri bölümleri kazanmasını sağlamak olan lisemizde sayısal, eşit ağırlık, sözel ve yabancı dil bölümlerine özel eğitim programları uygulanmaktadır. Rehberlik servisi her öğrencinin performansını takip eder ve sonuçlar veliler ile paylaşılır. Öğrencilerin hangi derste, konuda eksiklerin olduğunu ve bu eksiklerin neden kaynaklandığı velilerle görüşülür ve bu eksikliklerin nasıl giderileceği velilerle konuşularak belirlenir.

Ümitköy En Başarılı Lise olarak yenilikçi ve paylaşımcı eğitim anlayışla, kaliteyi öz planda tutarak, öncelikle “iyi insan olma” bilinci ile değerlerimiz akademik eğitimin yanı sıra bilim, kültür ve sanat alanlarında eğitim vermektir.

Ümitköy En Başarılı Lise olarak özgüvenli, çözüm odaklı, gelişime açık ve tam donanımlı bir eğitmen kadrosu ile çalışmak en önem verdiğimiz faktörler arasında yer almaktadır.

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK VE TEKNOLOJİ

Okulumuzda teknolojiyi tüm olanakları ile öğrencilerimizin kullanımına sunmaktayız. Teknolojiyi kullanırken içine kapanık bir nesil değil iletişime açık, adil, etkin düşünebilen bireyler olmaları yolunda öğrencilerimize rehberlik etmekteyiz. Ümitköy En Başarılı Lise İvme Eğitim kurumları öğrencileri hoşgörülü, paylaşımcı, toplumu ve aile yapısını tanıyan, inanç ve geleneklere saygılı, tarihini ve kültürünü tanıyan eğitimin ve öğretimin erdemine inanan bir yapıda yetişmektedir.

Ümitköy En Başarılı Lise olarak bir bilim ve liderlik okulu olarak akademik başarıyı geleneğe dönüştürmenin yanı sıra ülkemizin sayılı “iyi” okulları arasında yer almanın gururunu yaşıyoruz. Ankara Ümitköy'de hedefimiz, lider vasıflı ve yöneten insanlar yetiştirmek.  Hayata atılacak gençlere o günlerde ihtiyaçları olacak donanımı şimdiden kazandırmayı amaçlıyoruz.

Ümitköy En Başarılı Lise İvme Eğitim Kurumları Olarak Hedeflerimiz

 • Toplumsal olarak değerlerimizin algılanmasını ve yaşanmasını sağlamak,
 • Ülkemizde birlikte ve yardımlaşma içerisinde yaşamanın gerekliliğini anlamalarını sağlayacak etkinlikler yapmak
 • Toplumsal ve evrensel değerlerin korunmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmanın gereğine dönük bir bilinç oluşturmak,
 • İnsana verdiğimiz değerle çevremize model olma motivasyonunu güçlendirmek.

Ümitköy En Başarılı Lise İvme Eğitim kurumları olarak eleştirel ve analitik düşünme gücüne sahip bireyler yetiştirmek en büyük hedefimizdir.

Ümitköy En Başarılı Lise Olarak Amaçlarımız

 •  Olan her şeyin nedenlerini dikkate almak ve bunları analiz etmek
 • Aklın işlevinin bu olduğunu kavratacak etkinlikler düzenlemek.
 • Nesnel ölçütlere dayalı düşünme süreçlerinin izlediği etkinlikler gerçekleştirmek.
 • Aynı konuya ilişkin birbiriyle karşıt yorumları inceleyerek bakış açısının sonucu nasıl etkilediğini ve bakış açılarının bireylerin kendi öz geçmişleriyle ilişkili olduğunu göstermek.
 • Öğrenme ürünlerinin önceden tanımlanmış ve paylaşılmış nesnel ölçütlere göre ve çok yönlü değerlendirildiği bir değerlendirme yaklaşımını yaygınlaştırmak.

Ümitköy En Başarılı Lise olarak dikkat ettiğimiz en önemli faktörlerden biri de düşünmeye ve fikir üretmeye özendiren öğrenme ortamları oluşturmaktır. Hayatta olabilecek durumlarından hareketle sorunlar üzerinde çok yönlü düşünme ve farklı çözümler üretme olanakları yaratabilen bireyler yetiştirerek ülkemizde ve dünyada lider konumuna gelebilecek öğrenciler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Görüş, iddia ya da çözümlerinin kanıtlarını/gerekçelerini kendi gözlemlerinden/denemelerinden üretmelerini sağlama ve aynı konuda farklı görüşleri ya da çözümleri aramak, paylaşma yeteneğine sahip bireyler yetiştiriyoruz. Okulunuzda eğitim programı ve ders konularını, amaç olarak değil hayatı kavramak için araç olarak ele alıyoruz.

Ümitköy En Başarılı Lise İvme Eğitim Kurumları bilgi edinme çabalarından dolayı öğrenme sürecindeki her bireye öncelikle saygı göstermek, çabalarını takdir etmek, onları desteklemektedir. Kendi gelişimini gerçekleştirmiş ve paylaşarak diğerlerinin gelişimine de katkıda bulunmaya çalışan değerli bilim, sanat, düşün insanlarıyla birlikte olmayı sağlayacak etkinlikler düzenlemektedir.

Okulumuz eğitim programı kapsamında bireysel bilgi edinme ve gelişim sürecimizi paylaşacağımız ders içi ve ders dışı etkinlikler gerçekleştirmekteyiz. Ürettikleriyle kendi yaşamlarına değer katmış insanların yaşam öykülerini paylaşmaya dönük çalışmalar yapmaktayız. Bilgi okur yazarlığını her dersin temel becerileri olarak tanımlamaktayız.

Paylaşarak gelişeceğinin bilincine erişmiş ve işbirliğini iş bölümünden üstün tutan bireyler yetiştiriyoruz.

Ümitköy En Başarılı Lise İvme Eğitim Kurumları olarak tüm paydaşların benimseyip paylaştığı bir okul kültürünün oluşumunu destekliyoruz. Her bir öğrencinin katılımıyla biçimlenen özgün sınıf kültürleri oluşturmayı özendiriyoruz.

Eğitim kadromuz Ümitköy En Başarılı Lise İvme Eğitim Kurumu'nda, esas olanın hizmet olduğu anlayışıyla, birbirine saygı gösterdiği bir okul kültürü içinde yetişen öğrencilerimiz üretilip insanların hizmetine sunulmuş olan her şeyin korunması gerektiğini kavrayabiliyorlar. Dinlemenin tüm derslerde ve tüm birimlerde temel iletişim biçimi olarak benimsenmesini sağlayarak bilgi paylaşımında kaynak göstermenin önemini kavratıyoruz. Çalışmaları, ödevleri-yargılamadan-nesnel ölçütlerle ve özenle değerlendiriyoruz.

Birey olarak güçlerini keşfetmeleri için yaşantı çeşitliliği sağlayarak aynı zamanda grup çalışmalarını öğrenme sürecinin tamamlayıcı parçası olarak benimsemelerinin önünü açıyoruz. Herkesin güç ve yeteneği oranında katkıda bulunabileceğini, heterojen gruplarla işbirlikli çalışmaları yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz.

Eğitim kurumumuzda sadece üniversite sınavına hazırlanan, sürekli test çözen bireyler değil kendisine ve insanlığa karşı sorumluluklarını yerine getiren ve doğal çevreyle uyum içinde yaşayabilen bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Üniversiteye Hazırlık Sürecinde Farklı Hedeflerimiz

 • Eğitim sürecinde insan olarak temel sorumluluğumuzun yaşamın devamlılığını sağlamak olduğu bilinciyle hareket etmek.
 • Okulumuzda bireylerin ihtiyaçlarına karşı duyarlılık geliştirmek.
 • İnsanlık ve doğal çevre için yapılan her şeyin, onun bir parçası olarak bize geri döneceği gerçeğinden hareket etmeyi yaşam ilkesi haline getirmek.
 • İnsanlığa ve doğal çevreye karşı sorumluluklarımızı işleyen ürünler üzerine incelemeler gerçekleştirmek.
 • Üretirken ve tüketirken doğanın özelliklerini, beklentilerini, sınırlılıklarını dikkate alma bilinci kazandırmak.
 • İnsanlığın ve doğanın geçmişine ilgi duymayı, geçmişi merak etmeyi sağlayacak etkinlikler düzenlemek.

Ümitköy En Başarılı Lise İvme Eğitim Kurumlarında sadece test çözen bireyler değil herkesin kaygı duymadan, açıklıkla kendisini ifade ettiği; birbirine saygı gösterdiği bir sınıf ve okul kültürünün devamlılığını sağlayarak olumsuzdan çok olumlunun öne çıkarıldığı, beğeni ve başarının vurgulandığı bir sınıf ve okul kültürü yaratmaya odaklanıyoruz.

Kendine güvenen bir birey olarak yetişen öğrencilerimiz istedikleri bölümü kazandıklarında kendilerini geliştirmeye devam ederek, mezun olduklarında hayallerindeki işe sahip olmada daha avantajlı konumda olmaktalar.

Okulumuzun tüm bölümlerinde sağlıklı tartışma kültürünü yaygınlaştırarak paydaşların kendilerini tanımalarına, yeteneklerini keşfetmelerine ve öğrenme kararlarını bu özelliklere uygun biçimde almalarına olanak veren ortamlar, etkinlikler yaratıyoruz.

Ümitköy En Başarılı Lise  olarak  anlamaya odaklı, güven ve sinerji yaratmaya dönük, açıklık ve empati içeren bir iletişim ortamı oluşturduk. Grup çalışmaları yoluyla, öğrencileri ilişkilerini geliştirmeye yönlendirdik ve akran değerlendirmeleri ve öz değerlendirmeler yoluyla öğrencilerin duygu ve düşüncelerini gözden geçireceği fırsatlar sağlamaya odaklandık.

Ümitköy En Başarılı Lise Değerlerimiz

Okulumuz Ümitköy En Başarılı Lise'yi diğer okullardan ayıran değerlerimiz;

 • Estetiğin tüm yaşam alanlarında peşine düşülmesi gereken bir temel değer olduğunu kavramayı sağlayacak etkinlikler düzenlemek.
 • Bilimsel ve sanatsal etkinliklere katılmak ve katılımı özendirmek, Üretilmiş ve üretilmekte olan estetik değerlere sahip eserlerle paydaşları karşılaştırmak.
 • Okul ve sınıftaki her şeyin ve davranışlarımızın denge, uyum ve düzeni konusunda özenli olmak.

Okulumuzun başarılı olmasındaki en önemli etken etkili ve keyifli bir öğrenme ortamı oluşturmasıdır. Ümitköy En Başarılı Lise'lerinden biri olarak bilimsel bilgi üretme süreçlerini temel düşünme yöntemlerinden biri olarak benimsemeye odaklandık. Öğrenmeyi kalıcı hale getirmek için eğitim kadromuz bilişim teknolojilerinden faydalanmaktadır. Ümitköy En Başarılı Lise teknolojik ve sanatsal tasarım ve üretim etkinlikleriyle bireyin, kendini ifade etme yollarına ilişkin seçeneklerini artırmaktadır.  Laboratuar, atölye vb. çalışmaları artırarak bilgi üretiminde teknolojiden verimli biçimde yararlanmanın yollarını ve bunların yararlarını göstermektedir.