...

Çayyolu’ndaki Özel Okullar

İvme Eğitim Kurumları olarak  yıllardır üniversite sınavları için hazırlık yapan öğrencilere destek oluyor ve kendi yayınlarımızı kullanarak üniversite sınavlarında fark yaratıyoruz. Çayyolu'ndaki Özel Okullar içinde bizi farklı kılan özelliğimiz uzun süredir üniversite sınavına öğrenci yetiştirmemiş, her öğrencinin bireysel olarak takip edilmesi ve okul genelinde motivasyon ve çalışma azminin her zaman harekete geçirilmesidir.

Özel Abdullah Yüksel İvme Anadolu Lisesi olarak Çayyolu'ndaki Özel Okullar içinde en iyilerden biriyiz. Bu başarının gururunu yaşarken aynı zamanda üzerimizde bulunan büyük sorumluluğun farkında olarak her öğrencimizi istedikleri başarılara ulaştıracak eğitim kadrosu ve en iyi yayınların desteği ile çalışıyoruz.

Çayyolu'ndaki Özel Okullar'ın Eğitmen Kadrosu

Eğitim kurumumuz Çayyolu'ndaki Özel Okullar'dan biri olarak en profesyonel, deneyimli ve uzman eğitim kadrosuna sahiptir. Öğretmenlerimiz yıllardır üniversiteye hazırlık sürecinden öğrencilerimize rehber olmuşlardır. İvme Eğitim Kurumları öğretmenleri üniversite sınavı yani LGS ile ilgili tüm güncel gelişme ve haberleri takip ederek en ufak değişimde öğrencileri haberdar eder ve çalışma planlarını güncellerler.

Okulumuz eğitmen kadrosunun başarısının sırrı her öğrencinin öğrenme sürecinin ve yöntemlerinin farklı olduğunu bilmesidir. Öğretmenlerimiz öğrencilerimizi sınıf öğrenme ortamında ve deneme sınavları ile bireysel olarak takip eder. Öğrencilerimiz hangi konularda eksik oldukları, çalışma disiplinleri, sorunları olup olmadığı tespit edilerek velilerle iletişim kurularak çözüme kavuşturulur. Bu şekilde yapılan deneme sınavları sonucu ile öğrencilerimi seviye sınıflarına ayrılır. Seviye sınıfları öğrencilerimizin motivasyonlarını ve çalışma isteklerini körükleyerek daha çok ve daha hırslı çalışmalarını sağlar.

Deneyimli öğretmen kadromuz ve yıllardır üniversite hazırlık için kullandığımız, sürekli güncellenen kaynak kitaplarımız ile gençlerimiz başarıya koşuyor.

Öğrencilerimiz zevkli ve eğlenceli eğitim ortamımızda öğrenmenin tadına varır. Bu şekilde öğrencilerimiz kendileri için öğrenmenin, araştırmanın keyfine varırlar. Üniversiteyi kazandıktan sonra da başarılı olmak daha iyi yerlere gelmek için çalışma azmi devam ederek yaşamlarına devam ederler.

Çayyolu Okulumuz Rehberlik Servisi

Rehberlik servisimiz öğrencilerimizin üniversiteye hazırlık dönemini en iyi verimle geçirmesi için çalışır. Çayyolu'nda rehber öğretmenlerimiz öğrencilerimizi hem akademik hem de sosyal ilişkiler yönünden takip eder. Öğrenci gelişimiyle ilgili velilerle sürekli iletişim halinde kalarak öğrencilerin akademik veya sosyal sorunları çözüme kavuşturulur.

Çayyolu'ndaki Özel Okullar içinde başarımızı korumamızın en önemli faktörlerinden biri de rehberlik servisimizin her öğrenciyi bireysel olarak öğrenme ortamında takip etmesidir. Öğrencilerin sınav sonuçları, ders katılımları, arkadaşlarıyla iletişimleri, sosyal aktivitelere katılım durumları rehber öğretmenlerimiz tarafından dikkatlice takip edilir. Öğrencilerimiz sadece test çözen değil aynı zamanda liderlik vasıflarına sahip olabilen, sosyalleşen bireyler olarak eğitimlerini tamamlarlar.

Öğrencilerimiz LGS'de istedikleri başarıyı elde ederken, üniversiteden mezun olduktan sonra da bu başarılarını devam ettirerek başarılı bir iş hayatı geçirirler.

Çayyolu'ndaki Özel Okullar ve Özel Anadolu Lisesi

Özel Abdullah Yüksel İvme Anadolu Lisesi yüksek öğrenci başarı grafiği ile dikkatleri çekmektedir. Okulumuz LGS'de en iyi sonuçları elde etmenin gururunu yaşarken bu başarıyı devam ettirmek için sürekle güncel ve yeni eğitim müfredatını, soru tarzlarını takip etmektedir.

Özel öğretim kadromuz, öğrencileri açıkça, yaratıcı düşünmeye ve dürüstlük ve merhametle hareket etmeye özendirmek için çalışırlar. Öğrencilerimiz sadece test çözen bireyler değil toplumu düşünen, vatanları için iyi şeyler yapmaya, üretmeye odaklanan birer birey olarak okulumuzdan mezun olurlar.

Çocuklarımızın adalet, özgürlük, hakikat ve sorumluluk gibi eleştirel kavramlar hakkında konuşmalarını öğretiriz. Çoğu okul bu zor sorulara göğüs germekten çekinir onları doğrudan ele alır ve hepsini tek bir müfredatla aynı şekilde eğitir.

Buna ek olarak, Çayyolu'ndaki Özel Okullar'dan biri olan İvme Eğitim Kurumları uyguladığı farklı etkinliklerle gençlerimizi hayal etmeye, daha çok şey yapmaya, daha fazlasını yapmaya odaklanacak şekilde eğitiyoruz. En önemlisi, onlara iç liderlerini tanımak için araçlar ve deneyimler veriyoruz.

Çayyolu'ndaki Özel Okullar Misyon ve Vizyon

Çayyolu'ndaki Özel Okullar çapında vizyonu, yirmi birinci yüzyılın eğitimli kişileri olarak mezunlarımızın şunları yapabilecekleri inancıyla bilgilendirilmektedir:

  • Anlama, yorumlama, konuşma ve dinleme yoluyla etkili iletişim kurabilir.
  • Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, problem çözme ve karar verme gibi üst düzey düşünme becerilerini anlama ve uygulama.
  • Çayyolu'ndaki Özel Okullar toplumda yetişkin olarak sorumlu ve katkıda bulunan üyeler olmak için okulda güçlü bir iş ahlakı ve öz motivasyon sergileyin.
  • Tek başına ve işbirlikçi ortamlarda etkili bir şekilde çalışmak için gerekli becerileri geliştirin.
  • Yaşam boyu öğrenenler olma yönünde olumlu bir tutum geliştirin.
  • Çayyolu'ndaki Özel Okullar bilgiye erişmek, araştırma becerilerini uygulamak ve yüksek öğrenime ve iş dünyasına hazırlıktaki sorunları çözmek için teknolojiyi kullanın.
  • Dünyadaki daha iyi vatandaşlar olmak için diğer ülkelerin ve kültürlerin nasıl çalıştığına dair derinlemesine bir anlayış ve takdir edin.
  • Küresel bir toplumun karmaşıklıklarını ve ticaretin çevreye ve dünyadaki topluluklara olan etkisini anlamak için dünya çapındaki önemli olayların ve coğrafyanın etkilerinin Çayyolu'ndaki Özel Okullar ile farkında olun.
  • Fiziksel uygunluk Çayyolu'ndaki Özel Okullar ile sağlıklı yaşam ve zihinsel esenlik hakkındaki bilgisini ve arzusunu gösterin.

Çayyolu'ndaki Özel Okullar'dan biri olan Abdullah Yüksel Anadolu Lisesi'nden mezun olan öğrencilerimiz toplumun üreten ve sorumluluklarını bilen üyeleri olacaktır. Abdullah Yüksel Anadolu Lisesi, öğrencilere geleceği için olumlu bir yön vermek için gereken akademik sosyal ve çok kültürlü ortamı sağlayacaktır.

Çayyolu'ndaki Özel Okullar içinde öğrencilerimizin farkı düşünen ve çözüm odaklı bireyler olarak yetişmeleridir. Öğrencilerimiz araştıran, kanıtları değerlendiren, sorgulayan ve sorulara cevaplarlar arayan bireyler olarak mezun olurlar.

ÇAYYOLU'NDAKİ ÖZEL OKULLAR VELİ İLETİŞİMİ

Çayyolu'ndaki Özel Okullar içinden en iyilerden biri olarak  veliler, eğitmenler ve idareciler arasında her düzeyde diyaloğu teşvik eden bir aile ortamı oluşturuyoruz.Çayyolu'ndaki Özel Okullar velileri, birbirimiz hakkında bilgi edinmek ve okul kaynakları, programları sunduğumuz dersleri sizinle paylaşmak için kayıt sürecinin bir parçası olarak okulumuzu ziyaret etmeleri için her zaman teşvik ediyoruz.

Öğrencilerimizin eğitimini bir takım yaklaşımı ile ele alıyoruz.Çayyolu'ndaki Özel Okullar hızlandırılmış öğrenci büyümesini sağlamak ve bireyselleştirilmiş bir öğrenme deneyiminde her bir öğrenci için mümkün olan en iyi programı sağlamaya çalışan bir grup destek ve iletişim sağlamak için birlikte çalışıyoruz.

Üniversite hazırlık programımız, öğrencilerimizi bir sonraki eğitim seviyesine hazırlamak için tasarlanmıştır.Çayyolu'ndaki Özel Okullar ile her öğrenci, üniversiteye hazırlanmaya yardımcı olmak için bireyselleştirilmiş ders, rehberlik ve özelleştirilmiş programlar alacak.

Okulumuzu bitirdikten sonra, üniversiteye giren öğrenciler, orada olmak için derin bir kişisel amaca sahipler ve titiz bir üniversite ortamının zorlukları ile devam etmek için konumlandırıldılar. Her öğrencinin kendi üniversite ve kariyer hedeflerine ulaşmasını istiyoruz.

Akademik ve Sosyal Başarı

Okulumuz pozitif ilişkilerin ve bire bir sınıfların her öğrencinin akademik potansiyelini açığa çıkardığı ve duygusal ve sosyal gelişim için fırsatlar yarattığı, devrimci bir öğrenme topluluğudur.

Bugünün dünyasındaki başarının artık kendi başına ne kadar gerçeklik ve figür tarafından tanımlanabileceğine inanıyoruz. Bunun yerine, çocuklar giderek daha fazla birbirine bağlı olan bir dünyada nasıl öğreneceklerini - uyum sağlamaları, işbirliği yapmaları ve perspektif kazanmaları gerektiğini öğrenmelidirler. Çayyolun'daki Özel Okullar'dan biri olan kurumumuz öğrencileri bu becerileri 9. sınıfta geliştirmeye başlar ve 12. sınıfa kadar devam eder.

Akademik yetenekleri gerçek yaşam mücadeleleri, kendini yansıtma ve düşünce çeşitliliği ile bütünleştiren bir yaklaşımla, Çayyolun'daki Özel Okullar'dan biri olan kurumumuz  öğrencilerine yaşadıkları dünyayı yeniden keşfetme konusunda ilham veriyor.

Bireysel ve kollektif olarak başarılı olmak için, eleştirel, yaratıcı ve yenilikçi düşünürlerden oluşan bir ulusu yetiştirmeliyiz. Öğrencilerimiz, hem geleneksel eğitimin içeriğini hem de yeni bilgilerin yaratıcısı olarak tanımlamak ve kendilerini tanımak için kendilerine güvenecek beceri ve deneyime sahip olmalarını gerektirir. Çevik akıllara ve ilişki ve sonuçlara dair bir anlayışla bağımsız düşünebilme yetenekleri vardır. İşbirliği ve farklı bakış açılarını kucaklayan kültürler arası yetkinliklere sahip vatandaşlar.