...

Ankara’da Üniversiteye Hazırlayan Özel Okullar

Ortaokulu bitiren öğrenciler için yeni bir süreç başlar. Üniversite sınavı sürecini etkileyecek en önemli faktörlerden biri olan lise seçimi yapılması gereken günlere gelinir. Ankara'da Üniversiteye Hazırlayan Özel Okullar içinden çocuğunuz için en iyisini seçmek istersiniz. Peki seçim aşamasında neden Özel Abdullah Yüksel İvme Anadolu Lisesi'ni seçmelisiniz?

Ankara'nın en iyi liselerinden biri olan eğitim kurumumuzda anlayışımız, bilgi toplumunda yer alacak öğrencilerimizin gerek bireysel
gerek ekiple öğrenmelerini desteklemek üzerine kurulmuştur.

Ankara'da Üniversiteye Hazırlayan Özel Okullar İvme Eğitim Kurumu öğrencilerimiz sadece test çözerek üniversite sınavlarına hazırlanmazlar aynı zamanda toplumun ve dünyanın değerlerini de özümserler. Öğrencilerimiz özgürce düşünmeyi, sorumluluklarını yerine getirmeyi öğrenir. Düşüncelerini diledikleri gibi açıklayabilen öğrencilerimiz üniversiteden mezun olduklarında ülkemizin önde gelen sektör ve işlerinde çalışma imkanı bulabilmektedir.

Ankara'da LGS'ye Hazırlık Süreci

Okulumuz öğrencileri yorum yapabilen, okuduğunu anlayan ve bireysel yetilerini geliştirmeyi hedefleyen bir şekilde yetiştirildikleri için sadece üniversite sınavını kazanan değil aynı zamanda istedikleri bölümlerden mezun olduklarında en iyi kurumlarda iş bulma imkanına da sahip olurlar.

Günümüz şartlarında sadece üniversite mezunu olmak önemli değil. Hangi bölümü bitirirlerse bitirsinler mutlu olabilecekleri ve rahat bir hayat sürebilecekleri kazanca sahip olabilecekleri bir iş bulmaları gerekir.
Okulumuzdaki öğrenciler önce üniversite sınavına ve sonrasında yaşama hazırlanır.

Ankara'da Üniversiteye Hazırlayan Özel Okullar eğitim kurumumuz öğrencilerimizde değişim olmadan gelişmelerinin mümkün olmadığının farkındayız. Öncelikle onlara sistemli çalışmaya adapte edip, disiplinli bir çalışma planı hazırlayıp sonra gelişimlerini takip ederiz.

Ankara'da Akademik ve Sosyal Başarı

Ankara'da Üniversiteye Hazırlayan Özel Okullar İvme Eğitim kurumlarına devam ederken sadece akademik olarak mükemmellik için gelişmenizi değil, aynı zamanda sosyal içerikli programlarımıza, tiyatro yapımlarımıza, müzik programlarımıza ve sunduğumuz diğer birçok etkinliğe de katılacağınızı umuyoruz. Okul aktivitelerine ne kadar çok katılırsanız, okulunuzun bu olduğunu hissedersiniz.

Ankara'da Üniversiteye Hazırlayan Özel Okullar ile LGS'ye hazırlık sürecinde görevimiz eğitim zorluklarına yenilikçi çözümler sunmak ve dünya çapında çocuklar ve gençler için pozitif, sürdürülebilir gelecekler yaratan eyleme ilham vermek.

Çocukların, bu yüzyılın zorluklarını çözmek için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri sağlayan canlandırıcı öğrenme ortamlarına ihtiyaçları vardır. Bunun bilincinde olarak LGS'ye hazırlık sürecinde eğlenci öğrenme ortamları oluştururuz ve öğrencilerin zevkle araştırma yapmalarını ve öğrenmelerini sağlarız. Ankara'da Üniversiteye Hazırlayan Özel Okullar ile üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerimiz zorunlu oldukları için değil çalışmaktan zevk almak çalışırlar. Eğitimin ilerletilmesi için diplomatik etkileşimlerin genişletilmesi, çocukların 21. yüzyılda yaşamak için ihtiyaç duydukları becerileri teşvik etmek ve bugünün eğitimini yarına kadar eğitime dönüştürmek en büyük hedeflerimizden biri.

Ankara'da Üniversiteye Hazırlayan Özel Okullar içinden biri olarak amacımız, öğrencilere kaliteli akademisyenler ile mesleki, görsel ve sahne sanatları ve ders dışı programlar içeren zorlu ve ödüllendirici bir lise deneyimine erişim sağlayan bir ortam yaratmaktır. Bunu yaparken, tüm öğrencilerin ortaöğretimin ötesinde dünyaya hazırlanacağını hissediyoruz.

Öğrencilerimize Neler Kazandırıyoruz?

Öğrenci odaklı bir kadro ve destekleyici bir topluluk sayesinde, öğrencilerimize pozitif riskler alma, kendileri ve başkaları hakkında daha fazla bilgi edinme ve başarı veya başarısızlık yaşamaları için bakım veren yetişkinlerin bir güvenlik ağına sahip olmaları sağlanır.

Ankara'da Üniversiteye Hazırlayan Özel Okullar üniversiteye hazırlık yapan bir kurum olarak akademik bir kurum olduğumuzu kabul etsek de, tüm paydaşlar arasında güçlü kişisel ilişkiler temelinde var olan bir topluluk atmosferi yaratmaya çalışıyoruz: öğrenciler, ebeveynler, personel ve toplum. Birçok yönden topluluğumuzun merkezini oluşturuyoruz - bu en zor mali dönemler boyunca mükemmeliyetle işaretlenen akademik ve ders dışı programları sürdürmek için muazzam bir sorumluluk taşıyoruz.

Son yıllarda, müfredatın uyumlaştırılmasında, öğrenci başarısının değerlendirilmesinde, test puanlarının iyileştirilmesinde ve mücadele eden öğrencilere müdahalelerin sağlanmasında önemli ilerlemeler kaydettik. Bu alanlardaki çabalarımızın, öğrenci performansını iyileştirmeye çalıştığımızdan, her zaman devam eden bir çalışma olacağının farkındayız. Okulumuz üniversite sınavında en iyi sonuçları almaktan gurur duymakta ve bu başarının üzerimize yüklediği sorumluluğun farkında olarak daha çok çalışmaktadır.

Yüksek öğrenim odaklı öğrenci kadromuz sayesinde, kontrol edebileceğimiz alanlarda geliştirmeye devam edeceğimize, öğrencilerimizle ilgileneceğimize, sınıf içi eğitim uygulamalarını geliştireceğimize ve öğrenci başarısını geliştireceğimize güveniyoruz.

Küresel bir duyarlılıkla aydınlanmış Ankara özel okullarından biri olarak İvme Eğitim Kurumları, dünyayı keşfettiğimiz ve dönüşümüne katkıda bulunduğumuz araç olarak bir eğitim vizyonu üzerine kuruludur. Birinin eğitiminin başkalarının şirketlerinde en iyi şekilde takip edildiğine, başkalarının kendi yararına olduğu kadar fayda sağladığına inanıyoruz.

Ankara'da Üniversiteye Hazırlayan Özel Okullar olarak öğrencilerin okuma, yazma, anlama, yorumlama, gözlemleme, hesaplama, araştırma, analiz etme, yenilik yapma, konuşma, dinleme, hayal etme, güldürme, işbirliği yapma ve cüret etmeyi öğrenmeleri gereken bir gün ve yatılı topluluktur. Bu aynı zamanda, yetişkinlerin ortak bir amaç duygusundan esinlenerek, bilinçli olarak, öğrencilerimizin taklit edebilmelerini dilediğimiz yaşamla kolektif bir ilişkiye geçmek için bilinçli olarak birlikte çalıştığı bir topluluktur.

Ankara'da Üniversiteye Hazırlayan Özel Okullar uzun süreli üç hedefe bağlıdır:

 • öğrencileri okulda ve okulun ötesinde başarı için hazırlamak;
 • öğrenmeye ve başarıya olan tutkularını teşvik etmek;
 • Neşeli bir yaşamı şekillendirmelerine yardımcı olmak.

Bu görevlerden sonra, Ankara'da Üniversiteye Hazırlayan Özel Okullar'ı şunları arar:

 • Öğrencileri eleştirel akademik, entelektüel, sosyal ve duygusal becerilerde eğitin;
 • Öğrencilerin onur ve dürüstlük geliştirmelerine yardımcı olun;
 • Öğrencileri başkalarıyla verimli ve barışçıl bir şekilde iletişim kurmalarını öğretin;
 • Öğrencilerin emellerini ve sağlıklı mükemmellik arayışlarını besler;
 • Dengeleme sözleşmesi ve inovasyon, Ankara'da Üniversiteye Hazırlayan Özel Okullar'ın kalıcı değerlere sadık kalması ve mevcut neslin öğrencilerinin ortaya çıkan ihtiyaçları ile alakalı olması.

Bu nedenle, topluluğumuzun tüm üyelerinde bunların olmasını bekleriz:

 • Dürüst, onurlu ve empatik;
 • Her ikisine de katılabilecek sonuçlara saygılı, inanç ve davranışlarını incelemek ve bunlardan sorumlu olmak;
 • Bilgelik peşinde başarısızlık riskine istekli olmak;
 • Topluluğumuzun temel güvenlik, güven, saygı, aidiyet ve katılım değerlerini somutlaştırmak ve sürdürmekle görevli.

Ankara'da Üniversiteye Hazırlayan Özel Okullar Görevlerimiz

Ankara'da Üniversiteye Hazırlayan Özel Okullar İvme Eğitim Kurumları misyonu, herkesin değerli olduğu güvenli bir sığınak sağlamaktır ve tüm personel, ebeveynler ve ailelerle ortaklaşa olarak, devlet standartlarının rehberliğinde olduğu gibi, öğrencilerin akademik başarıya ulaşmaları için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıdır. Öğrenciler gelecekteki zorlukları karşılamak ve sosyal farkındalık, yurttaşlık sorumluluğu ve kişisel gelişim geliştirmek için yetkilendirildiler, böylece küresel toplumdaki aktif ve bilgilendirilmiş katılımcılar olacaklar.

Ankara'da Üniversiteye Hazırlayan Özel Okullar vizyonu, öğrencilerin bağımsızlık, güven ve akademik bilgi edinebilmeleri için öğrencilerle güçlü ve pozitif bağlantılar kurmaktır. Okulumuz öğrencilere öğrenmesi, büyümesi ve başarıya ulaşması için alternatif fırsatlar sunmaya inanmaktadır. Ankara'da Üniversiteye Hazırlayan Özel Okullar, çeşitliliğin onurlandırıldığı ve saygı görüldüğü, güven veren, ilgilenen bir çevreye inanır. Öğrencilerimiz çeşitli şekillerde öğrenirler ve bireyler kendi kimlikleri olarak evrimleşerek görülürler. Pozitif ilişkiler Ankara'da Üniversiteye Hazırlayan Özel Okullar'ı İvme Eğitim Kurumları'nın başarısının özüdür. Bireylerin kendilerini güvende, saygı duyulduğunda ve takdir ettiğinde büyüme gerçekleştiğine inanıyoruz. Ankara'da Üniversiteye Hazırlayan Özel Okullar, insanlara ve bağlantılara değer veren, öğrencilerin farklı seviyelerde başarılı olmaları için eşsiz, kabul gören, akademik bir ortam oluşturan bir kültür yaratır.

Ankara'da Üniversiteye Hazırlayan Özel Okullar Özel Abdullah Yüksel İvme Anadolu Lisesi, öğrencilerimize test çözme becerilerinin yanında dürüstlük, sorumluluk gibi temel değerleri de verir. Öğrencilerimiz okul kültürü olarak işbirliği, liderlik, eleştirel düşünce gibi özelliklerle donatılır.

Okulumuzun tüm öğrencilerinin akademik ve kişisel gelişmelerine katkı sağlayacak çeşitli etkinlikler yapılır. Günümüzün hızla gelişen gereksinimlerine ayak uydurabilen kendini geliştiren bir nesil yetiştiriyoruz.

Ankara'da Üniversiteye Hazırlayan Özel Okullar Üniversiteye Hazırlık İlkelerimiz

Düşünen aynı zamanda hızlı okuyan, okuduğunu en iyi şekilde anlayan ve yorumlayan bireyler önde olacaktır. Öğrencilerimizi sadece şıklı soruları çözmeye değil mantık ve uzun paragraf sorularını da anlayabilen ve hızla yorumlayabilen şekilde geliştiriyoruz. Öğrencilerimizi geleceğin dünyasına hazırlamamız gerektiğinin farkındayız.

Ankara'da Üniversiteye Hazırlayan Özel Okullar, değişen dünyaya uyum sağalayan bireyleri Atatürk ilkeleri doğrultusunda yetiştirmekten gurur duyuyoruz. Ülkesini seven ve ülkesi ve kendisi için zevkle çalışan bireyler yetiştiriyoruz.

Okulumuz Ankara'da Üniversiteye Hazırlayan Özel Okullar için, öğrencilerin zorla değil kendi sorumluluklarının bilincinde olarak, kendilerini tanıyarak üniversiteye hazırlık aşamasında gereksinimlerini tespit ederek onlara destek oluyoruz.

Ankara'da Üniversiteye Hazırlayan Özel Okullar eğitim programımız ile;

 • Özgüvene sahip, çağın gerekliliklerine uyum sağlayabilen, kendini geliştirmekten zevk alan bireyler yetiştiririz.
 • Akademik başarının yanısıra sosyal becerilerin de gelişmesi için gerekli rehberliği ve etkinlikleri yaparız.
 • Öğrencilerin yeteneklerini ve nelere ilgi duyduklarını belirleyerek meslek seçiminde onları yönlendirir ve doğru seçimler yapmalarında yardımcı oluruz.
 • Öğrencilerimizin güçlü yönlerini aynı zamanda eksik yönlerini bularak bu yönlerini geliştirmelerini sağlayan etkinlikler düzenleriz.

Ankara'da Üniversiteye Hazırlayan Özel Okullar akademik ve sosyal alanlardaki başarılarıyla, sahip oldukları değerlerle farklılıklarını her zaman her yerde hissettiren öğrencileriyle gurur duymaktadır.