...

Ankara Ümitköy Butik Lise

Ankara Ümitköy'de butik bir lise arıyorsanız Özel Abdullah Yüksel İvme Anadolu Lisesi ve Temel Lisesi üniversiteye hazırlık sürecinde beklentilerinizi karşılayabilecek en iyi liselerden biridir. Ankara Ümitköy Butik Lise olarak İvme Eğitim Kurumları 35 yılı aşkın eğitim ve üniversite sınavı tecrübesi bulunan Abdullah YÜKSEL tarafından kurulmuştur.

Ankara Ümitköy Butik Lise kurumumuz büyük okullardan farklı olarak az öğrenci sayısı sayesinde öğrencilerin birebir takibine odaklanmıştır.

Ankara Ümitköy Butik Lise Özelliklerimiz

Okulumuzun butik olmasının birçok avantajı mevcuttur. Okulumuzda tüm eğitim kadrosu öğrencinin dersine girsin girmesin bütün öğrencileri tanımaktadır. Yine aynı şekilde 9. sınıftaki bir öğrenci 11. sınıftaki bir öğrencinin adını bilebilmektedir. Bu Ankara Ümitköy Butik Lise okulumuz içerisinde sıcak bir aile ve arkadaşlık ortamının oluşmasını sağlamaktadır.

Ankara Ümitköy Butik Lise öğrencilerimizin ve sınıf mevcutlarının az olması sayesinde rehber öğretmenlerimiz ve branş öğretmenlerimiz her öğrencinin sınav sonuçlarını, sosyal ilişkilerini, akademik başarılarını bireysel olarak takip edebilmektedir. Öğrencilerin sınıf ortamındaki davranışları ve seviyeleri takip edilerek velilerle her zaman iletişim kurulmaktadır.

Ankara Ümitköy Butik Lise Öğretmen Kadrosu

Okulumuzun öğretmen kadrosu yıllardır LGS'ye öğrenci hazırlayan, yeni müfredatı ve sınav sistemini güncel olarak takip eden, kendini geliştiren deneyimli öğretmenlerden oluşmuştur.

Öğretmenlerimiz Ankara Ümitköy Butik Lise 'si olduğumuz için her öğrencinin başarısını yakından takip edebilir. Bu sayede öğrencilerimizde gözle görülür başarı artışları yaşanır.

Okulumuzun eğitmen kadrosu her öğrencinin öğrenme süresinin ve şeklinin farklı olduğunun bilincindedir. Bu yüzden derslerde farklı öğrenme ortamları oluşturarak her öğrencinin öğrenebilmesi hedeflenir. Farklı öğrenim ortamları sayesinde öğrenciler öğrenmenin zevkine vararak keyifle öğrenirler.

Rehberlik Servisi

Ankara Ümitköy Butik Lise rehberlik servisimiz velilerle her zaman işbirliği içinde çalışırlar. Öğrencilerin deneme sınavı ve yazılı sonuçları güncel olarak takip edilir ve veliler bilgilendirilir. Öğrencilerimizin herhangi bir sorunu olduğunda velilerle iletişim kurarak sorunların çözümüne gidilir.

Ankara'da bulunan okulumuzun rehberlik servisi sadece akademik başarıya odaklanmamıştır. Rehberlik servisimiz öğrencilerin aynı zamanda öğrencilerin liderlik özelliklerini güçlendirecek, başarılı olabilecekleri ve hayatta işlerine yarayacak etkinlikler de düzenlemektedir.

Ankara Ümitköy Butik Lise içinde başarımızı korumamızın en önemli faktörlerinden biri de rehberlik servisimizin her öğrenciyi bireysel olarak öğrenme ortamında takip etmesidir. Öğrencilerin sınav sonuçları, ders katılımları, arkadaşlarıyla iletişimleri, sosyal aktivitelere katılım durumları rehber öğretmenlerimiz tarafından dikkatlice takip edilir. Öğrencilerimiz sadece test çözen değil aynı zamanda liderlik vasıflarına sahip olabilen, sosyalleşen bireyler olarak eğitimlerini tamamlarlar.

Ümitköy Özel Butik Anadolu Lisesi

Butik bir okul olarak başarı grafiğimiz sayesinde dikkatleri çekmekteyiz. LGS'de sahip olduğumuz başarılar okulumuzda öğrencilerin motivasyonlarını en yüksek şekilde tutmamız ve deneyimli eğitmen kadrosu sayesinde gerçekleşmektedir. İvme Eğitim Kurumları olarak yıllardır üniversite sınavına öğrenci hazırlamaktayız ve bu işi gerçekten iyi biliyoruz. Özel öğretim kadromuz, öğrencileri açıkça, yaratıcı düşünmeye ve dürüstlük ve merhametle hareket etmeye özendirmek için çalışırlar. Öğrencilerimiz sadece test çözen bireyler değil toplumu düşünen, vatanları için iyi şeyler yapmaya, üretmeye odaklanan birer birey olarak okulumuzdan mezun olurlar.

Okul öğrencilerimizin adalet, özgürlük, hakikat ve sorumluluk gibi eleştirel kavramlar hakkında konuşmalarını öğretiriz. Çoğu okul bu zor sorulara göğüs germekten çekinir onları doğrudan ele alır ve hepsini tek bir müfredatla aynı şekilde eğitir.

Ankara Ümitköy Butik Lise temel değerlerimiz tarafından yönlendirilen son derece somut bir eğitim modelidir:

1. Tüm öğrenciler için yüksek beklentiler

2. Küçük kişiselleştirilmiş okullar ve sınıflar

3. Artan öğretim süresi

4. Yüksek nitelikli müdürler ve öğretmenler

5. Ortak olarak ebeveynler

Ankara Ümitköy Butik Lise, araştırmanın en iyi eğitim uygulamaları olduğunu gösteren ve diğer devlet okulları için bir araştırma ve geliştirme modeli olarak hizmet edecek olan temele dayanmaktadır.

Bu misyonu yerine getirmek için, ebeveynler çocuklarının eğitimine aktif olarak katılmalı ve okulla işbirliği içinde çalışmalıdır.Ankara Ümitköy Butik Lise:

“Her öğrencinin yeteneği var ve birlikte onlara fırsat veriyoruz.”

Merakla başlayın, meraklı kalın ve istediğiniz üniversiteye gidin. İşte bizim eğitim felsefemizin temeli budur. Öğrencilerimiz her zaman meraklarını uyanık tutarak başarıya ulaşırlar.

Okulumuz:

  • Üniversite ve kariyer için hazırlanmış yaşam boyu öğrenenler geliştirir;
  • yüksek düzeyde akademik standartları, kişisel sorumluluğu ve hesap verebilirliği geliştirir;
  • yüksek mezuniyet oranlarına yansıyan güçlü bir topluluk duygusu oluşturur;
  • Ankara Ümitköy Butik Lise yaratıcı ve işbirlikçi ortaklıkları ve karar vermeyi kucaklar;
  • 21. yüzyıl becerilerini beslemek için yenilik, esneklik ve yaratıcılık kullanır;
  • öğrenciler, öğretmenler, yöneticiler, çalışanlar ve ebeveynler arasındaki işbirliğini ve paylaşılan sorumluluğu teşvik eder;
  • öğretmenlerin, çalışanların, ebeveynlerin, kolejlerin, işyerlerinin, sosyal hizmetlerin ve kültür kurumlarının işbirliğiyle öğrencilerin akademik başarısını teşvik eder.

Hedeflerimiz

Ankara Ümitköy Butik Lise, lise öğrencilerine kolejde ya da seçtikleri kariyer yollarında başarılı olmak, tatmin edici, öz-yönetimli yaşamları yaşamak ve adil ve insancıl bir dünya yaratmada etkili olmak için hazırlar.

Yüksek güçlü, performansa dayalı değerlendirme ve entegre bir müfredat, eleştirel düşünme ve entelektüel derinliği, genişlik ve çevikliği destekler. Ankara Ümitköy Butik Lise öğrenciler ve personel arasındaki yakın ilişkiler ve öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına gösterilen ilgi, çok yönlü bir öğrenim topluluğunu teşvik eder.

Öğrenciler, önemli sosyal konularda harekete geçme, topluluk akıl hocalığıyla birlikte çalışma ve sınıftaki yansıma ve beceri geliştirme yoluyla bu deneyimlerin öğrenme gücünü arttırma fırsatlarına sahiptir.

Ankara Ümitköy Butik Lise Öğrencilerimiz:

1. Kendini Yöneterek Öğrenirler: Akademik ve kişisel hedefleri belirlemek ve gerçekleştirmek; lisenin tamamlanması için dört yıllık akademik planını sürdürmek; Liseden yüksek öğrenime veya iş gücüne geçiş için hazırlanın.

2. Kritik Düşünürler: Ankara Ümitköy Butik Lise karmaşık problem çözme tekniklerini akademik ve kişisel problemlere uygular; verileri analiz etmek ve değerlendirmek ve sonuçları gerçek yaşam durumlarına uygulamak; Matematiksel hesaplamalarda ve uygulamalarda yeterliliği gösterir.

3. İşbirlikçi: Ankara Ümitköy Butik Lise öğrencileri uygun kişilerarası ve sosyal becerileri gösterirler; ortak bir amaç doğrultusunda başkaları ile işbirliği içinde çalışmak; çeşitli grup ortamlarında liderlik rollerini kabul etmek.

4.  Etkili İletişimciler: Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinde uzmanlık gösterme; Ankara Ümitköy Butik Lise aracılığıyla fikirleri yorumlamak ve ifade etmek; Teknolojiyi akademik bir kaynak olarak kullanır.

5. Sorumlu Vatandaşlar: Kültürel farklılıklara, inançlara ve farklı bakış açılarına saygı duyanlar; anlaşmazlıkları arabuluculuk aşamalarında çözebilir; topluluğa aktif olarak katılabilir.

21. Yüzyıl Öğrenci Çıktıları

Akademik mükemmellik

• Eleştirel düşünün, geniş bir şekilde okuyun, etkili bir şekilde yazın, dikkatlice dinleyin ve düşünceli konuşun.

• Bilgi ve kaynakları araştırın, işleyin, analiz edin, sentezleyin ve değerlendirin

• Çoklu ortam uygulamalarını kullanarak orijinal çalışmaları tasarlayın, oluşturun ve üretin

• Merakı teşvik edin, fikirleri inceleyin ve çözümler üretin

Kişisel başarı

• Değişime hazırlanmak ve sürekli değişime uyum sağlamak

• Olumlu öz kimlik, sağlıklı yaşam seçimleri ve anlamlı hedefler geliştirin

• Değer etik ilkeleri, kişisel bütünlüğü gösterir ve sahipliğini üstlenir

• Eğitim yetenekleri ve kariyer ilgi alanları ile bireysel yetenekleri dengeleyin

Sosyal sorumluluk

• Farklı kültürleri ve dilleri keşfedin ve takdir edin

• Yurttaşlık hayatının iyileştirilmesine katkıda bulunmak

• İnsani çabaları gerçekleştirmek için başkalarıyla işbirliği yapın

• Yerel çevreye ve küresel topluma saygı duyma ve koruma