...

Ankara En İyi Anadolu Lisesi

İvme Eğitim Kurumları'na ait Anadolu ve Temel Liseleri üniversite sınavına hazırlıkta profesyonel ve deneyimli eğitmen kadrosu ile ezber yapmadan, istediği şekilde düşünebilen, okuduğunu anlayan ve analiz edebilen bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Ankara En İyi Lise 'lerinden biri olan İvme Eğitim Kurumları ile üniversitedeki hedeflerine rahatlıkla ulaşan aynı zamanda birer lider olarak topluma katkı sağlayabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Ankara En İyi Lise İvme Eğitim Kurumları'na bağlı kurlar ve okullar:

Ankara En İyi Lise Üniversiteye Hazırlık

Üniversite sınavına hazırlık yapan öğrencilere destek olan okulumuz öğrencilerimizin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerini yakından takip eder. Özel Abdullah Yüksel İvme Anadolu Lisesi, üniversite sınavında deneyimli eğitim kadrosu ve rehberlik servisi ile öğrencilere planlı ders çalışma alışkanlığı kazandırılır. Sistemli çalışan öğrencilerimiz aynı zamanda kalan zamanlarını sosyalleşerek geçirebilirler.
Öğrencilerimizin motivasyonları her zaman en üst düzeyde tutulmaya çalışılır. Motivasyonun sınav sisteminde önemli rol oynadığı bilinir ve öğrencilerimiz bu yönde yönlendirilir.

Ankara En İyi Lise : ÖZEL ABDULLAH YÜKSEL İVME ANADOLU LİSESİ

Ankara'nın en iyi liselerinden biri olan eğitim kurumumuzda anlayışımız, bilgi toplumunda yer alacak öğrencilerimizin gerek bireysel
gerek ekiple öğrenmelerini desteklemek üzerine kurulmuştur.

Öğrencilerimiz sadece test çözerek üniversite sınavlarına hazırlanmazlar aynı zamanda toplumun ve dünyanın değerlerini de özümserler. Öğrencilerimiz özgürce düşünmeyi, sorumluluklarını yerine getirmeyi öğrenir. Düşüncelerini diledikleri gibi açıklayabilen öğrencilerimiz üniversiteden mezun olduklarında ülkemizin önde gelen sektör ve işlerinde çalışma imkanı bulabilmektedir.

Üniversite ve Sonrasına Hazırlık

Öğrencilerimiz okuduğunu anlayan, yorum yapabilen ve kendini geliştirmeyi hedefleyen bir şekilde yetiştirildikleri için sadece üniversite sınavını kazanan değil aynı zamanda istedikleri bölümlerden mezun olduklarında en iyi kurumlarda iş bulma imkanına da sahip olurlar.

Günümüz şartlarında sadece üniversite mezunu olmak önemli değil. Hangi bölümü bitirirlerse bitirsinler mutlu olabilecekleri ve rahat bir hayat sürebilecekleri kazanca sahip olabilecekleri bir iş bulmaları gerekir.
Okulumuzdaki öğrenciler önce üniversite sınavına ve sonrasında yaşama hazırlanır.

Ankara En İyi Lise öğrencilerimizde değişim olmadan gelişmelerinin mümkün olmadığının farkındayız. Öncelikle onlara sistemli çalışmaya adapte edip, disiplinli bir çalışma planı hazırlayıp sonra gelişimlerini takip ederiz.

Üniversiteye Hazırlıkta Ankara'da En İyi Lise Olarak Farkımız

Eğitim kurumlarının yaptığı en büyük hatalardan biri bütün öğrencileri tek bir birey gibi görerek hepsinin aynı anda öğrenmesini ve aynı şekilde öğrenmesini beklemektir. Ankara En İyi Lise İvme Eğitim Kurumları olarak üniversite sınavına hazırlıkta farkımız her öğrencinin farklı öğrenme şekillerinin olduğunu bilmektir.

Her öğrenci farklı zamanlarda öğrenir, her öğrenci rehberlik servisimiz tarafından takip edilir. Yapılan deneme sınavları sonucunda öğrencilerimizin eksik kaldıkları dersler ve konular belirlenir. Eksik kalınan konular ve dersler branş öğretmenlerimiz tarafından konu tekrarları ile giderilir.

Okulumuz aynı zamanda değişen sınav sistemine de adapte olmuştur. Ankara'da bulunan okulumuz öğrencilere sadece şıklardan oluşan testleri çözdürmez, öğrencilerimiz okuduklarını en iyi şekilde anlar ve yorumlar. Yeni sistemde okuduğunu anlayan, uzun paragrafları kısa sürede okuyan ve çözen öğrenciler öne çıkmaktadır. Üniversite sınavında başarı için okuduğunu yorumlayabilen bir eğitimden geçmek gerekir.

Ankara En İyi Lise kurumumuz öğrencilerin sahip oldukları potansiyeli ortaya çıkarır. Sadece ödevlerini yapan değil çalışmaktan ve öğrenmekten zevk alan bireyler yetiştirir. Öğrencilerimizin içindeki potansiyel liderlik duygularını öne çıkararak gelecekte ülkemizde söz sahibi olan birer lider olmalarının önü açılır.

Ankara En İyi Lise olarak teknolojik becerilerle donatılmış, bilgi sistemlerine hakim ve teknolojik yeterlilik sahibi, araştırmacı, yeniliğe ve gelişime açık, kültürünü özümsemiş, özgüveni gelişmiş lider gençler yetiştirmek en büyük amaçlarımızdan biridir.

Ankara En İyi Lise Değerlerimiz

Ankara En İyi Lise ÖZEL ABDULLAH YÜKSEL İVME ANADOLU LİSESİ ve  ÖZEL ABDULLAH YÜKSEL İVME TEMEL LİSESİ okullarımız; test çözmenin yanında ülkemizin ahlaki ve sosyal değerlerine uygun ve  geleneklerimizi yeni nesillere aşılayan bir ortam oluşturur.

Günümüzde sadece üniversite mezunu olan değil aynı zamanda gerekli becerilerle donatılmış bireyle iş bulabilmekteler. Öğrencilerimiz teknolojik yeterlilik sahibi, başarılı, araştırmacı, öğrenmenin sorumluluğunu bilen bireyler olarak yetişir.

Ankara En İyi Lise İvme Eğitim Kurumları olarak öğrencilerimizi geleceğe hazırlarken; aklı ve bilimi her zaman ön planda tutuyoruz.

Eğitim kurumu olarak hedefimiz kendine güvenen, başarılı, lider özelliklere sahip gençlerimizi gelecekte ülkenin önde gelen işletmelerinde rahatlıkta iş bulabilecek seviyede yetiştiriyoruz.

Ankara En İyi Lise Özel Abdullah Yüksel İvme Anadolu Lisesi, öğrencilerimize test çözme becerilerinin yanında dürüstlük, sorumluluk gibi temel değerleri de verir. Öğrencilerimiz okul kültürü olarak işbirliği, liderlik, eleştirel düşünce gibi özelliklerle donatılır.

Okulumuzun tüm öğrencilerinin akademik ve kişisel gelişmelerine katkı sağlayacak çeşitli etkinlikler yapılır. Günümüzün hızla gelişen gereksinimlerine ayak uydurabilen kendini geliştiren bir nesil yetiştiriyoruz.

Ankara En İyi Lise Üniversiteye Hazırlık İlkelerimiz

21. yy'da bilgi çağında bulunuyoruz. Bu kapsamda düşünen aynı zamanda hızlı okuyan, okuduğunu en iyi şekilde anlayan ve yorumlayan bireyler önde olacaktır. Bu yüzden öğrencilerimizi sadece şıklı soruları çözmeye değil mantık ve uzun paragraf sorularını da anlayabilen ve hızla yorumlayabilen şekilde geliştiriyoruz. Öğrencilerimizi geleceğin dünyasına hazırlamamız gerektiğinin farkındayız.

Kurumumuz Ankara En İyi Lise, değişen dünyaya uyum sağalayan bireyleri Atatürk ilkeleri doğrultusunda yetiştirmekten gurur duyuyoruz. Ülkesini seven ve ülkesi ve kendisi için zevkle çalışan bireyler yetiştiriyoruz.

Okulumuz Ankara En İyi Lise için, öğrencilerin zorla değil kendi sorumluluklarının bilincinde olarak, kendilerini tanıyarak üniversiteye hazırlık aşamasında gereksinimlerini tespit ederek onlara destek oluyoruz.

Ankara En İyi Lise İvme Eğitim Kurumu eğitim programımız ile;

  • Özgüvene sahip, çağın gerekliliklerine uyum sağlayabilen, kendini geliştirmekten zevk alan bireyler yetiştiririz.
  • Akademik başarının yanısıra sosyal becerilerin de gelişmesi için gerekli rehberliği ve etkinlikleri yaparız.
  • Öğrencilerin yeteneklerini ve nelere ilgi duyduklarını belirleyerek meslek seçiminde onları yönlendirir ve doğru seçimler yapmalarında yardımcı oluruz.
  • Öğrencilerimizin güçlü yönlerini aynı zamanda eksik yönlerini bularak bu yönlerini geliştirmelerini sağlayan etkinlikler düzenleriz.

Ankara En İyi Lise akademik ve sosyal alanlardaki başarılarıyla, sahip oldukları değerlerle farklılıklarını her zaman her yerde hissettiren öğrencileriyle gurur duymaktadır.

Ankara En İyi Lise olarak öğrencileri Üniversite ve Kariyer Hazırlığı ile küresel bir topluma sorumlu olarak katkıda bulunmaya hazırlamak için yüksek kalitede eğitim sağlamaya inanıyoruz. Öğrencilerin en yüksek potansiyele ulaşmalarını sağlamak için okul dersleri, aktiviteler, kariyer, akademik ve kişisel danışmanlık hizmetleri vererek öğrenciler ve aileler ile ilgileniyoruz.

Eğitim kurumumuzda öğrencilerimizin en iyi şekilde bireyselleştirilmiş yüksek kaliteli bir eğitim almalarını amaçlıyoruz.

Okulumuz Ankara En İyi Lise olarak öğrencilerimize bilimsel temelli eğitim ve öğretim vererek aynı zamanda sanatsal ve kültürel faktörlerin de önemini kavratıyoruz. Eğitim kurumumuz dünyadaki gelişmeleri takip eden, kendini geliştirmekten zevk alan, öğrenmeyi hayat boyu bir felsefe haline getiren bireyler olarak yetişirler.

Ankara En İyi Lise öğrencilerimiz Atatürk ilkelerine bağlı, dünya standartlarında bir kişiliğe sahip olarak okulumuzdan mezun olurlar. Profesyonel ve deneyimli eğitim kadromuzun birincil hedefi açık fikirli, sorgulayan, yenilikçi, özgüveni yüksek bireyler yetiştirmektir.

Ankara'da bulunan en iyi liselerden birisi olarak hayatı için hedefleri olan, takım ruhuyla çalışabilen, toplum ve ülke için duyarlı olan, bilgiye ulaşmak için zevkle araştıran bireyler yetiştiriyoruz.

Test çözmenin yanında sanata ilgi duyan, eleştirel düşünebilen, okuduğunu anlayan ve yorumlayan bireylerin yetişmesine katkı sağlıyoruz. Karşılıklı saygıya inanan, dürüst, cömert, hoşgörü ve kişisel disiplin ilkelerine bağlı,
yaşamları boyunca insanlığa hizmet etmeyi ilke edinmiş, bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Ankara En İyi Lise ÖZEL ABDULLAH YÜKSEL İVME TEMEL LİSESİ Okulumuzda

Geleceğimizin gençlerimizin elinde olduğunun bilincinde olarak ülkemizin ve gençlerimizin geleceklerini sağlam temeller üzerine oturtmak için öğrenmeyi seven ve sorgulayan gençler yetiştirmek birinci hedefimiz.

Üniversiteye hazırlık aşamasında yaşayabilecekleri stresin ve gerilimin farkında olarak rehberlik servisimiz her zaman öğrencilerimizin stresini azaltacak ve onları motive edecek etkinlikler düzenlemektedir.

Yeni sınav sistemine göre sadece şıkları işaretleyen değil hızlı okuyan, iyi anlayan ve yorum yapabilen öğrencilerin başarılı olabileceklerini biliyoruz. Bu yüzden öğrencilerimizin okuma hızlarını arttıracak ve anlama, kavrama yetilerini arttıracak etkinlikler, programlar düzenliyoruz.

 Ankara En İyi Lise Olarak Diğer Okullardan Farkımız

Eğitim sektöründe elde edilen tecrübeleri özümsemiş, 35 senedir eğitim neferi olan kurucumuz ve deneyimli eğitim kadromuz ile öğrencilerimizin öğrenme sürelerinin ve şekillerinin farklı olduğunu biliyoruz. Bir öğrenci sözeli bir kerede anlarken başka bir öğrenci sayısalı bir kere de anlayabilir. Önemli olan öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini tespit etmek ve üniversite sınavında başarılı olmaları için onları eksik oldukları alanlarda güçlendirmektir.

Ankara En İyi Lise olmamızdaki en önemli faktör öğrencilerimiz için bireyselleştirilmiş takip yöntemini kullanmamızdır. Rehberlik servisimiz yapılan deneme sınavları ve yazılılar sonucunda öğrencilerimizin eksiklerini tespit eder ve bu yönlerinin güçlenmesini sağlarlar.